Voordelige autoverzekering zonder overdrijving: zeer voordelig bij schade! (2023)

Voordelige autoverzekering zonder overdrijving: zeer voordelig bij schade! (1)Over de auteur: dit artikel is geschreven en/of de inhoud is beoordeeld door een gecertificeerde autoverzekeringsprofessionalRuud de Laat.

Veel mensen vragen zich afWat houdt een korting precies in?. Geen wonder, want er zijn enkele problemen ...

Wat is de korting op uw autoverzekering?

hieronder zal zijnUitleg is voor eigen risicoenkele concepten gebruiken:

 • Verhaalschade: trefferUw auto heeft schade door toedoen van een ander? Dan spreken we van historische schade. In dit geval kunt u de autoverzekering van de andere contractpartner aansprakelijk stellen en vragen om de reparatiekosten te dekken.
 • Schuldenverlies: het gebeurtSchade veroorzaakt door uw eigen schuld? Dan spreek je van een claim. In dit geval dient u te controleren of uw autoverzekering de schade dekt.
 • WA-verzekering: Als u een "kale" WA-polishouder bent, heeft u pech.Schade aan uw eigen auto is NIET verzekerd.
 • Omniumverzekering: Bent u volledig verzekerd (beperkt of volledig)? Dan is de kans groot dat je autoverzekering de kosten dektHet herstel van schade aan uw eigen auto wordt (gedeeltelijk) vergoed..
 • Eigen risico: Het eigen risico ishet bedrag dat u zelf betaalt voordat de autoverzekering een bijdrage levert. Een korting kan vrijwillig worden overeengekomen, maar kan ook worden opgelegd door de verzekeringsmaatschappij. De hoogte van het eigen risico wordt bepaald bij het afsluiten van de autoverzekering. (bron)

Met een autoverzekering zonder eigen risico hoeft u bij schade zelf niets te betalen. Dit kan erg handig zijn, aangezien u NOOIT voor onverwachte kosten komt te staan ​​als het eenmaal beschadigd is. En een autoverzekering zonder eigen risico hoeft niet eens duur te zijn. Als je het eigen risico helemaal verlaagt, is de maandpremie soms maar een paar euro duurder dan bij een flink eigen risico.

Tip: Vul hier uw kenteken in...

(Video) How To Beat EVIL Car Insurance 😈

En vind nu een goedkopere autoverzekering!

WA verzekering zonder eigen risico (mits er geen sprake is van schuld)

Als u voor uw auto "slechts" een WA-verzekering (geen casco) afsluit, krijgt u standaard geen korting.Veroorzaakt u dus schade aan een derde, dan vergoedt de autoverzekering 100% van de veroorzaakte schade. Hier volgen twee situaties waarin een (soort) derdenschadeaftrek van toepassing is...

1. Spoed jeugdbijslag voor burgerlijke aansprakelijkheidsclaims

ToevalligVoor jongeren onder de 24 of 28 jaar is er soms een buitengewone en verplichte "jongerenkorting" met betrekking tot aansprakelijkheidsclaims. Dit zijn meestal eigen risico's van 400 tot 500 euro per uitkering aan de benadeelde.

(Video) Don't be a victim of Car Insurance Fraud

Omdat jonge automobilisten vanwege hun geringe rijervaring door autoverzekeraars als een bijzondere risicogroep worden beschouwd.Ook al laat je een jonge man in je auto rijdenIn dit individuele geval kan een buitengewone korting worden verleend. Dit staat ALTIJD zo beschreven in de verzekeringsvoorwaarden van uw bedrijf.

Bij een WA autoverzekering is er dan ook zelden korting. Als je iemand anders schade toebrengt met je auto, dekt je autoverzekering meestal 100% van de schade, vervangt deze en betaalt de benadeelde de schade.

2. Schade claimen bij de aansprakelijkheidsverzekering van een ander: gevaarlijk

Bij verkeersschade waaraan u bent blootgesteld door toedoen van een ander, krijgt u geen vergoeding uit uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. In dit geval is dat zode aansprakelijkheidsverzekering van de verantwoordelijke contractpartner die moet betalen. Als uw autoverzekering of aanvullende verzekering geen schade dekt, moet u de veroorzaakte schade zelf betalenzichzelf pijn doenaan de verantwoordelijke tegenpartij. Dit doet u met behulp van een zogenaamde aansprakelijkheidsverklaring.

U heeft logischerwijs geen eigen risico voor vergoedbare schade aan derden, uw vergoedbare schade valt immers onder uw aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Maar moet de andere partij het niet met je eens zijn en hun verantwoordelijkheid ontkennen en ontkennen? Er kunnen dan kosten worden gemaakt voor de gerechtelijke afdwinging van schadevergoeding. Dit is geen korting in de klassieke vorm, maar in zekere zin een financieel risico dat u neemt.

Omniumverzekering zonder eigen risico

Heeft u alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw auto? De WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) vergoedt alleen schade die je aan anderen toebrengt. Schade aan uw eigen auto is dus niet verzekerder is meestal geen persoonlijk aansprakelijkheidsrisico. Hieronder staan ​​enkele (voornamelijk uitgebreide) situaties waarin dekking en/of eigen risico van toepassing kan zijn...

(Video) 3 Little-Known Exclusions on Cheap Car Insurance Policies

A. Schade door terugroepactie: de korting terugvragen bij de vervuiler of bij het Waarborgfonds

Heeft u schade en is een verzekeringnemer aansprakelijk? U kunt dan het volledige bedrag van de schade (inclusief het eigen risico) betalen.komen uit de aansprakelijkheidsverzekering van de dader. Moet u een eigen risico betalen voor een spoedreparatie? Deze wordt dan meestal achteraf terugbetaald door de wederpartij. Als de dader onbekend of anoniem is, kunt u dit alleen doenMaak aanspraak op het Waarborgfonds Verkeersauto's(WBF).

Aangezien dit garantiefonds voor zaakschade een forfaitair eigen risico van 250 euro rekent, heeft het geen zin om kleinere schadebedragen bij de WBF te vorderen.

B. Niemands schuld: vaak korting

Sommige beschadigingen zijn simpelweg niet te vervangenOmdat er niemand de schuld heeft. Denk maar aan een sterretje in de ruit door een steenslag of een deuk in je auto door een aanrijding met een overstekend hert. Dan heb je niets aan je eigen of WA-verzekering.

Het is echter niet jouw schuldwant je kunt een steen of een hert niet de schuld geven, jij bent nog steeds degene met de gebakken peren. U beslist zelf of u uw auto wilt laten repareren of niet. Er is meestal geen korting voor raamreparaties bij een partnercontractbedrijf. voor vervangende ramen.

Als u een uitgebreide verzekering heeft, kunt u uw autoverzekering bellen en het bedrag betalen. Het bestaan ​​en de hoogte van een eventuele korting is afhankelijk van de cascoverzekering. Let op: Een afgesloten claim leidt bijna altijd tot een verlaging van het recht op no-claim en een verhoging van de premie. Tenzij het gaat om schade aan de ruit of een zogenaamde "no-claim-no-claim-overeenkomst".

C. Schade door eigen schuld: meestal eigen risico

Aansprakelijkheidsclaims zijn schade die is veroorzaakt door uw eigen schuld. Je raakt een pilaar, je mist een andere weggebruiker of je verliest de controle over het stuur... Dat kan natuurlijkopNEEVerhalen omdat jij de baas bent. En de Nederlandse wet maakt het onmogelijk om jezelf aansprakelijk te stellen.

Als u uw auto tegen alle risico's heeft verzekerd, bent u ook verzekerd tegen onherstelbare schade. Het overgrote deel van de autoverzekeringen maakt gebruik van all-risk kortingen. Omdat claims echter leiden tot hogere maandpremies, is het toch raadzaam om goed te overwegen of het voordeliger is om dergelijke claims zelf te claimen.

Koopt u uw eigen integrale risico's?

De Omniumverzekering dekt schade aan uw eigen auto die niet te repareren is...Dit omvat alle schade die hierboven in A, B en C is besproken. Denk maar aan schade door eigen schuld, weer, onbekende daders, wilde dieren, vandalisme etc.

Hoe meer schade aan uw eigen auto verzekerd is, hoe duurder de standaardpremie wordt. Ten tweede:Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandpremie. Casco hoezen zijn onderverdeeld in twee hoofdcategorieën, te weten:

 • Beperkte dekking van de romp(WA-Plus / WA-Extra): Dekt brand, storm, diefstal, inbraak en ruiten
 • Volledige dekking van de romp(alle risico's): Dekt meestal ook zelf toegebrachte schade en vandalisme

Geen eigen risico autoverzekering: Eindelijk...

IsHet is niet voor elke verzekeringsmaatschappij mogelijk om het eigen risico volledig af te schaffen. Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren een relatief laag eigen risico. meestal met een minimumbedrag van 150 euro. Dit gebeurt als een soort stok achter de deur. Onder andere om roekeloos rijgedrag te voorkomen.

Hoe vaker en uitgebreider de risico's die je autoverzekering moet dekken, hoe groter de kans dat een autoverzekeraar een verplichte korting toekent. Dus als je een peperdure auto wilt verzekeren, is er alle risicoDe meeste autoverzekeringen hebben een verplicht eigen risico(die dus niet met 0 euro te koop zijn).

En sowieso geldt: hoe lager het vrijwillig eigen risico, hoe hoger de premie die u maandelijks moet betalen. Het exacte premieverschil tussen ultralage en ultrahoge eigen risico's varieert echter sterk, afhankelijk van het autoverzekeringsplan en de individuele situatie.

FAQs

Wie heeft de goedkoopste all risk autoverzekering? ›

De goedkoopste All risk autoverzekering is €24,55 en is af te sluiten bij Allianz Direct. Allianz Direct is daarmee de goedkoopste All risk autoverzekering.

Welke autoverzekering dekt het meeste? ›

Volledig Casco is de meest uitgebreide verzekering en dekt alle schade. Dus mocht je met de neus van je gloednieuwe auto tegen de neus van die andere gloednieuwe auto aan zitten, dan ben je verzekerd voor de schade die je aan die auto hebt aangebracht, maar ook voor de schade die je aan je eigen auto hebt toegebracht.

Hoe bepaalt de verzekeringsmaatschappij de prijs van je autoverzekering? ›

De prijs van je premie stijgt naarmate het vermogen van je auto stijgt. De risico's op een ongeval nemen toe bij wagens met een groter vermogen waardoor een premietoeslag mogelijk is. Kies je voor een auto met een lager vermogen, dan ga je ook een lagere premie betalen.

Wat is de goedkoopste auto om te verzekeren? ›

Goedkoopste modellen om uit te kiezen

Voorbeelden van automodellen die je goedkoop kunt verzekeren, zijn Volkswagen Up!, Skoda Citigo, Dacia Logan, Suzuki Celerio, SEAT Ibiza en de Ford Ka+.

Is All risk verzekering het waard? ›

Ben je niet in staat om eventuele schade zelf te betalen of de auto te vervangen bij hoge reparatiekosten of total loss? Dan is een allrisk autoverzekering een goede keuze. Ben je wel in staat alle kosten zelf te dekken, dan is een andere vorm van verzekeren geschikter.

Hoe word je autoverzekering goedkoper? ›

Hoe minder je verzekert, hoe lager de premie. Wat voor jou de goedkoopste autoverzekering is, hangt af van de dekking en de aanvullende verzekeringen die je kiest. Ook het aantal schadevrije jaren, je leeftijd, je adres en het soort auto dat je verzekert, zijn van invloed op de premie.

Wat maakt een autoverzekering duur? ›

Hoe zwaarder uw auto en hoe hoger de dag- en nieuwwaarde, hoe hoger de kosten van uw autoverzekering. Een zwaardere auto of een duurdere auto zorgt immers voor een hoger risico op (dure) autoschade. Ieder jaar dat u een autoverzekering heeft en geen schade maakt, telt als een schadevrij jaar.

Wat valt niet onder all risk? ›

Vervelende schades zoals bij eigen schuld of door vandalisme vallen onder de all-risk autoverzekering. Zou je alleen WA of beperkt casco verzekerd zijn, dan is dat niet gedekt. Het hele verhaal is wel dat je na een schade terugval krijgt in schadevrije jaren.

Wat is de duurste verzekering? ›

Top 5 duurste

ZEKUR Vrij: € 155,15. Univé Zorg Vrij: € 155,15. VGZ Eigen Keuze: € 153,65. Zilveren Kruis Basis Exclusief: € 152,75.

Wat dekt een autoverzekering niet? ›

De BA Autoverzekering komt niet tussen voor:

De schade aan voorwerpen in het verzekerde voertuig, ook al zijn dat voorwerpen van andere personen. De schade van de personen, die aansprakelijk zijn voor het ongeval (inkomensverlies, medische zorgen, schade aan hun bezittingen …)

Hoe autoverzekering verlagen? ›

Er zijn allerlei manieren om je premie te verlagen.
 1. Is je auto verouderd? Pas je dekking aan! ...
 2. Betaal een geclaimde schade terug. Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je een schadevrij jaar. ...
 3. Verhoog het eigen risico van je All Risk verzekering. ...
 4. Betaal je premie per jaar. ...
 5. Pas je verzekering aan in Mijn Account.

Hoe worden schadevrije jaren berekend autoverzekering? ›

Voor elk jaar dat geen schade claimt, bouw je één schadevrij jaar op. Wanneer je wel schade claimt, verlies je schadevrije jaren. De premie die je maandelijks of jaarlijks betaalt aan je verzekeraar wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid schadevrije jaren die je hebt opgebouwd.

Is een zwaardere auto duurder in verzekering? ›

De duurdere diesel

En hoe zwaarder een auto, hoe ernstiger de schade kan zijn. Dat wordt ook in de berekeningen meegenomen. Schade, waaronder letsel bij een andere verkeersdeelnemer, is immers de grootste kostenpost voor een verzekeraar.

Hoeveel schadevrije jaren terug na schade? ›

Elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je er één schadevrije jaar bij. Claim je geen, één of meer schades in een verzekeringsjaar? Dan val je terug naar het aantal schadevrije jaren zoals in de tabel staat. Bij 4 of meer schades val je altijd terug naar -5 schadevrije jaren.

Wat kost een auto all risk verzekeren? ›

Goedkoopste all risk autoverzekering
VerzekeraarDekkingPremie / maand
Centraal BeheerAll risk€ 24,43
InsharedAll risk€ 28,22
ZEKUR.nlAll risk€ 29,89
ANWBAll risk€ 30,07
6 more rows

Hoe oud mag een auto zijn voor een all risk verzekering? ›

Richtlijnen om een auto All Risk te verzekeren
Leeftijd van je autoSoort autoverzekering
Nieuw – 6 jaarAll risk
6 – 10 jaarWA beperkt casco
10 jaar en ouderWA

Wat is het voordeel van all risk? ›

Een all risk autoverzekering, ook wel WA volledig casco genoemd, is een aanvulling op de basisdekking van een WA verzekering. Ook alle dekkingen van WA beperkt casco vallen onder deze verzekering. Naast schade aan anderen en schade door overmacht is schade die je zelf veroorzaakt ook gedekt.

Heb je eigen risico bij all risk autoverzekering? ›

Bij een autoverzekering hoort vaak een eigen risico. Dit betekent dat u bij schade een vast deel van de kosten zelf betaalt. Het eigen risico is geldig bij schades aan uw eigen auto, zoals schades die onder de WA beperkt casco en WA casco (all risk) autoverzekeringen vallen.

Hoeveel pk mag je als beginnende bestuurder? ›

Hoeveel pk/kW je maximaal kunt verzekeren, verschilt per verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen kun je als 18- tot 24-jarige bestuurder auto's tot 100 kW oftewel 136 pk vermogen verzekeren.

Welke leeftijd is autoverzekering goedkoper? ›

Bij verzekeraars is het duurder om een autoverzekering af te sluiten als je jonger dan 24 jaar bent. Ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan valt de premie van je autoverzekering hoger uit. Tussen de leeftijd 24 en 65 jaar is je autoverzekering daarom meestal het goedkoopst.

Wat heeft invloed op autoverzekering? ›

De premie voor een autoverzekering hangt van een aantal factoren af. Daaronder vallen onder andere het merk en bouwjaar van de auto, je leeftijd, woonplaats en het aantal schadevrije jaren. Deze factoren zorgen voor een hogere autopremie zonder dat je het in de gaten hebt.

Hoeveel kost een all risk autoverzekering? ›

Goedkoopste all risk autoverzekering
VerzekeraarDekkingPremie / maand
Centraal BeheerAll risk€ 24,43
InsharedAll risk€ 28,22
ZEKUR.nlAll risk€ 29,89
ANWBAll risk€ 30,07
6 more rows

Welke autoverzekering all risk? ›

De volledig casco autoverzekering is de meest uitgebreide dekking. Deze dekking wordt ook wel all risk genoemd. Naast schade die je bij een ander veroorzaakt, ben je ook verzekerd voor schades aan je eigen auto. Ook als je daar zelf schuldig aan bent.

Welke verzekeringen heeft de ANWB? ›

 • Verzekeringen.
 • Autoverzekering.
 • Reisverzekering.
 • Woonverzekering.
 • Opstalverzekering.
 • Caravanverzekering.
 • Fietsverzekering.
 • Scooterverzekering.

Wat valt er onder All risk verzekering? ›

Een All Risk autoverzekering dekt de schade aan de eigen auto, ook als deze schade door eigen toedoen wordt toegebracht. Denk daarbij aan schade die ontstaat als gevolg van een aanrijding, omslaan van de auto, slippen, diefstal, brand en blikseminslag of stormschade.

Hoeveel jaar all risk verzekeren? ›

Over het algemeen verzekeren mensen hun auto Allrisk totdat de auto maximaal 6 jaar oud is. Dit komt omdat de autowaarde dan nog hoog is, waardoor de kosten bij een eventuele reparatie ook vrij hoog kunnen uitvallen. Uiteraard ben je vrij om jouw dekking te kiezen.

Welke soort autoverzekering is het beste? ›

Voor een nieuwe auto kun je het beste een allrisk-verzekering afsluiten. Dit heet ook wel volledig casco en is de meest uitgebreide autoverzekering. Veroorzaak je zelf schade, dan vergoedt een allrisk-verzekering ook de schade aan je eigen auto, naast de verplichte WA-dekking.

Welke schade wordt niet gedekt bij een verzekering met volledig casco condities? ›

Met casco wordt de eigen auto bedoeld: bij deze verzekering zijn de meeste schades aan jouw eigen auto verzekerd. Bij de WA-autoverzekering zijn die helemaal niet gedekt, bij WA + beperkt casco alleen bij specifieke schade-oorzaken buiten je eigen schuld.

Wat te doen als je auto total loss is? ›

Technisch total loss

Je mag financieel niet beter worden van een schade. Daarom heb je bij technisch total loss alleen recht op de dagwaarde van vlak voor het ongeluk. Nieuwwaarde of vervangingswaarde worden alleen uitgekeerd als je daarvoor een aanvullende cascoverzekering hebt afgesloten.

Is ANWB een goede autoverzekering? ›

Onafhankelijke beoordelingen voor de ANWB Autoverzekering

De ANWB Autoverzekering is in de Special Item Autoverzekeringen van 21 augustus 2017 door MoneyView beoordeeld met een 10,0 in de categorie ProductRating 'Voorwaarden Volledig Casco'.

Is er een alternatief voor ANWB? ›

De Wegenwacht van de ANWB is veruit de grootste pechhulpdienst. Andere aanbieders van een los pechhulppakket (dus niet als aanvullende dekking op een verzekering) zijn Allianz Global Assistance, Bosch Car Service, Bovag, Route Mobiel en SOS Pechhulp.

Wat kost een verzekering bij de ANWB? ›

Poliskosten
Kortlopende verzekeringDoorlopende verzekering
Nieuwe verzekering afsluiten€ 4,00€ 8,00
Verzekering wijzigen€ 0,00€ 0,00
Verzekering schorsenn.v.t.€ 0,00
Verzekering beëindigenn.v.t.€ 0,00

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 11/10/2023

Views: 5849

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.